Familiebedrijf anno 1970

Aardbei Extra

Aardbei Extra is het familiebedrijf van Robert en Liesbeth van de Zanden. We hebben ruim 50 jaar ervaring in de teelt van aardbeien en aardbeienplanten. In de jaren 70 startten onze ouders met het verbouwen van allerlei soorten groenten, waaronder aardbeien.

Al snel beseften we dat een geslaagde aardbeienteelt grotendeels afhankelijk is van de kwaliteit van de planten. Bij Aardbei Extra hebben we na dit inzicht de keuze gemaakt ons te richten op de vermeerdering van aardbeienplanten.

Telers zoeken rassen die hogere producties geven, minder ziektegevoelig zijn en die voor lagere plukkosten hebben. We sparren dan ook veel met klanten over rassen, planttypes en bloemknoponderzoeken. Ook zitten we aan tafel met afzetorganisaties en veredelingsbedrijven als Lim Group, Flevo Berry, Fresh Forward, NIAB en Earth Market.

Voor ons blijft de uitdaging om de juiste rassen in ons assortiment op te nemen. Maar ook om teeltsystemen aan te passen zodat we in kunnen spelen op de behoeftes van onze klanten.

Om de kwaliteit van onze planten te toetsen hebben we een proefveld.

Familiebedrijf Aardbei Extra: een jaar in beeld

De werkzaamheden van Aardbei Extra

Januari

Voorbereiding en planning

We maken de planning van het nieuwe seizoen, onderhouden onze tractoren en machines en nemen grondmonsters op onze percelen. Verder leveren we de eerste aardbeienplanten aan afnemers die vroeg in het jaar aardbeien op de markt willen brengen.

Februari

Grond bewerking

We focussen ons op het in topconditie brengen van de grond en maken de percelen plantklaar. Dat betekent onder andere het bemesten en omploegen van de gronden.

Maart

Moederplanten zetten

De moederplanten planten we met GPS-gestuurde machines uit en dekken we met folie af ter bescherming tegen vorst en om de groei te vervroegen.
Ook planten we moederplanten in bakken uit voor de  stekproductie.

April

Verzorging van de gewassen

We verwijderen de bloemetjes uit de moederplanten om rankvorming te stimuleren. Daarnaast verzorgen we de moederplanten op de stellingen. De beregeningsinstallatie brengen we in gereedheid en we zaaien groenbemesters zoals afrikaantjes en Japanse haver in.

Op het veld verwijderen we de folie van de aardbeienplanten, maken we alles onkruidvrij en cultiveren we de grond tussen de rijen moederplanten.

Juni

Gewassen verzorgen

Gewasverzorging is een continu proces. Bedrijfsvoorlichters controleren de velden wekelijks op ziektes en plagen.
Verder verrichten we bladanalyses en afhankelijk van de uitslag sturen we de groei bij.

 

Juli

Focus op stekplanten

We brengen de accommodaties voor de seizoensmedewerkers in gereedheid.
Onze planten krijgen een laatste inspectie van de keuringsinstantie Nak-tuinbouw.
Verder ligt de focus vooral op het oogsten, uitleveren en stekken van onze stekplanten.

Augustus

Rooien, sorteren en uitleveren

De bewortelde planten worden opgerooid, gesorteerd en uitgeleverd.
Verse planten worden uitgeplant op wachtbedden.
In de sorteercarroussel worden planten uitgesorteerd.

September

De grote schoonmaak

Na een druk seizoen maken we het gehele bedrijf – de accommodaties, trekkers, machines en wagenpark – grondig schoon.
Ook halen we al het fust terug van onze klanten om deze schimmel- en bacterievrij te maken. In het kantoor is het druk!

Oktober

Gewasverzorging

Er vindt gewasverzorging plaats van de frigo- en wachtbedplanten. Ook verwelkomen we klanten die een bezoek willen brengen aan onze plantenvelden. Een belangrijk contactmoment met onze relaties: zo kunnen we de kwaliteit van onze plantrassen laten zien.

November

Voorbereiding voor het rooien

We treffen de eerste voorbereidingen voor het oprooien van de aardbeienplanten.

Daarnaast brengen wij de accommodaties opnieuw in gereedheid voor onze seizoensmedewerkers.

December

Rooien van aardbeienplanten

We rooien de aardbeienplanten op, sorteren, tellen en verpakken deze. Vervolgens worden ze in 72 uur geforceerd teruggekoeld tot net onder nul. Daarna verblijven ze bij -1,5 C in de koeling totdat we ze in het voorjaar uitleveren aan onze klanten.