het nieuwe ras

Limalexia

Sinds 2019 kweekt Aardbei Extra er een nieuw ras bij: Limalexia. Deze veelbelovende aardbeienplant valt op door zijn mooie grote vruchten, zeer goede smaak en hoge opbrengsten.

Mits goed gevoed is het ras ook minder gevoelig voor meeldauw. Bij warm weer blijft hij grove vruchten produceren. Limalexia is een sterke groeier en is hierdoor ook sterk tegen wortelziektes. Zijn sterke wortelgestel zorgt er voor dat de plant minder snel stress ervaart.

Samen met het behoud van vruchtgrootte maakt hem dan ook erg geschikt voor zomerteelten in een kas!

Meer informatie over het Limalexia ras? Neem dan contact met ons op of lees hier ons persbericht over Limalexia.